Taktil Reikimassage

Taktil Massage + Jikiden Reiki


Taktil Massage, är en massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring.

Jikiden Reiki är en japansk metod för att tillföra den energi (ki) kroppen behöver för att hjälpa sig själv.

I denna behandling kombineras dessa två metoder.Vad är taktil massage?


Vid denna form av taktil massage sker beröringen med ett jämnt och lätt tryck och följer ett intuitivt och långsamt rörelsemönster. Strykningarna inger trygghet och säkerhet.


Genom att beröra huden på detta medvetna sätt aktiveras oxytocinsystemet i kroppen.  Oxytocin är ett hormon som fungerar lugnande och roingivande och gör att vi känner oss behagliga till mods. Man skulle kunna säga att oxytocin är adrenalinets motsats. Medan adrenalinet stressar, skapar vakenhet och sätter fart på oss så lugnar oxytocinet ner oss och ger oss ro.


Vad är Jikiden Reiki?


Jikiden Reiki är originalformen av Reiki så som den lärts ut och

utövats i Japan sedan Mikao Usui Sensei (1865-1926) utformade

sin metod vid början av förra seklet.


Tonvikten ligger på behandling av de områden hos klientens

kropp som påvisar en för hög grad av belastande energi och/eller

blockeringar.


De kritiska områdena behandlas med hjälp av händerna varvid den belastande energin och blockeringarna löses upp respektive sätts i rörelse för att återgå till balans. S.k Reiki ("Livskraft", "Prana") tillförs vilket ger organismen lokalt och helhetligt ett energitillskott riktat till det kritiska området.

Metoden stödjer och stärker klientens naturliga läkesystem/immunsystem/utrensnings-system.


Jikiden Reiki används traditionellt vid de flesta kroppsliga problem samt även vid besvär av mental natur

såsom stress, oro, sömnlöshet, trauman. Så ser den kombinerade Taktila ReikiMassage-behandligen ut:


Under behandlingen ligger du på en behandlingsbänk med varma filtar över dig.

Det är endast den kroppsdel som behandlas, exempelvis ryggen, som inte är täckt.

Olja används för att förbättra händerna flöde.

Behandlaren  arbetar strykande i bestämda och intuitiva rörelsemönster.  För de som är beröringskänsliga (tex fibromyalgiker) kan strykningarna ske utanpå kläderna.


Jag arbetar intuitivt och följer kroppens/energisytemets signaler som talar om vilka delar av kroppen som behöver beröras och behandlas enligt Jikiden Reiki-principen men lyssnar även till dina önskemål om var och hur du vill bli berörd.


Effekter av behandlingen


Effekterna kan exempelvis vara avslappning i kroppen, rofylldhet, smärtlindring, bättre sömn, högre energinivå, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, minskad ångest, ökat immunförsvar, ökad självkänsla och tänd livsgnista.

I övrigt är varje sådan behandling och under alla omständigheter ett stöd i den personliga läkeprocessen, vare sig det är på ett kroppsligt eller själsligt plan.Kefas Berlin har graderna Shoden och Okuden i Jikiden Reiki och är tränad och initierad av Amanda Jayne. Han är även utbildad i Massage av Lis Pressel enligt Dr Simeon Pressels metod. Han utvecklade även Tonmassage (Sång och Beröring) som praktiserats framför allt i särskolor med barn med svår autism. Han har även studerat Pranic Healing enligt Master Co.Behandlingen tar ca 50 min

600 kr

Frågor och Bokning av tid:

mottagning i Mölnbo

hembesök + 200


sms:a/ring  0707 51 21 45

eller maila:  theliberatedvoice@gmail.com