Läkande Toning


Lär känna ett enkelt sätta att använda rösten som bidrar till din och andras hälsa.


*

Sammankomst 1:

- om tonande och om ton; medicinska aspekter och forskning.

- tekniker för att kunna tona med stabilitet, energi och riktning: andning, hållning, ansats.

- "Duende" och dess avgörande betydelse för tonandet.- Läkande Tonande för det egna välbefinnandet.

*
Sammankomst 2:

- Genomgång av förra sammankomsternas innehåll.Frågor och erfarenheter.

- Vokalernas förhållande till kroppen och energisystemet.

- Några olika former av läke-tonande i par; sam-tonande resp an-toning

*
Sammankomst 3:

- Genomgång av de tidigare sammankomsternas innehåll. Frågor och erfarenheter.

- Läkande grupp-tonings-former

- Läkande Distans-toning

*


TIDER: återkommer med info


AVGIFT: återkommer med info


PLATS: återkommer med info


ANMÄLAN: theliberatedvoice@gmail.com

Frågor: 0707512145

*


Tonandet/Toning lärde jag känna för snart 40 år sedan.

(Toning innebär i stort att sjunga på en ton/andetag med annat syfte än konstnärligt.)

Praktiserandet av Tonande, både för mig själv, med klienter och med grupper

har följt mig under alla år. Dess betydelse har aldrig upphört att djupna.


Glädjande nog har forskningen under senare år kommit i kapp och kartlagt åtminstone

några viktiga effekter av tonandet avgörande för hälsan.


Men långt före det har mängder med människor fått märka de positiva effekterna av Tonande.


Bild: Cymascope - En tons påverkan på vatten