Hur jag arbetar med Körsång sedan 1993...


...kan sammanfattas i följande punkter:


1. Det skall vara möjligt för vem som helst att delta - helt oavsett sångerfarenhet, gehör,  notläsningsförmåga eller tonsäkerhet. Ingen audition förekommer. Vill man så får man.

Kören är för alla!


2. Inga noter används då detta begränsar möjligheten

för många (+ att det är så mycket roligare att arbeta utifrån gehöret och tillsammans-känslan blir större)


3. Inga stolar används då jag finner det viktigt för kroppen, hälsan och rösten att vara på fötter och i lätt rörelse. 


4. Repertoaren är folksång från olika delar av världen och skall vara flerstämmig då flerstämmigheten är ett väldigt unikt övande och praktiserande av socialitet, integritet och musikalitet som återverkar på deltagarnas hälsa, mående och fungerande i livet i övrigt. (Vanligen går fullkomligt oerfarna sångare ifrån kören och har sjungit en hel mängd 3-stämmiga sånger - utan stöd av piano, noter och med endast en körledare.


5. Varje körtillfälle startar med andnings- och röstbefriande övningar så att vid sidan om sjungandet  även rösten som sådan får utvecklas mot en allt större frihet.


6.Det enda målet jag har med körsjungandet är att de timmar vi är tillsammans skall vara fylld av glädje, avspändhet och en god, och gärna hög, energi. Kördeltagarna skall gå ut från körstunden gladare, piggare och mer fyllda av välgörande energi än dom kom. 


7. Ingen tid läggs på repeterande av sång inför konserter. Om sådana förekommit försöker jag måna om att en stundande sådan inte tar död på energin och glädjen. För ovana sångare kan det innebära mycket obehag och ingen glädje alls att sjunga inför publik.


- Sedan är det ju så att var och en i en kör har sina egna mål med sin närvaro. Och det måste få plats. Och det gör det!Alltså: det viktigaste för mig med körarbetet är att jag med hjälp av den flerstämmiga musikformen och den avspända naturliga sångstilen (s.k. open throat singing) är med och får bidra till en friskare, starkare, gladare och socialt mer fungerande mänsklighet. Körsjungandet har denna potential, i synnerhet om man befriar den från den prestationångest, ”rätt o fel”, ”fult o snyggt”  som helgar målet framför vägen.


Det är vägen som är mödan värd!


Jag har sedan många år engagerats för en mängd konferenser där jag gör detta arbete med antingen samtliga konferensdeltagare - upp till 350 pers - 20 - 40 minuter eller i workshopform för en mindre grupp av konferensdeltagare.   


Om du är intresserad av ett sådant slags Körarbete så håll utkik här på sidan

ELLER varför inte boka mig till din hemort, din skola, ditt företag, ditt gäng, ditt bröllop eller din kör för all-sång, en kickshop eller in intesivare inspirations-workshop?!


Varannan Måndag 18:40 (udda veckor) är det ÖPPNA KÖREN i Gula Villan, Järna
Dessutom HEL KÖRDAG då och då på olika platser.

Välkommen!


 Kefas: 0707512145 eller theliberatedvoice@gmail.com