Koppning

en urgammal och beprövad

metod i modern form


Med koppning menas den typ av naturlig behandling som använder sig av ”sug-koppar” som verktyg.

Koppning är en flertusenåring metod som finns eller funnits inom de flesta kulturer världen över inom folkmedicinen.

Den är ett starkt verktyg vid sjukdom och kroppsliga besvär men även vid ångest och sömnlöshet. I vissa europeiska länder har koppnings-traditionen levt vidare oavbruten och på samtliga kinesiska statliga sjukhus används koppning som ett av behandlingsalternativen. 
Under de senaste decenierna har det publicerats tusentals av kliniska studier som undersökt koppningens verkan vad beträffar smärtlindring, muskelavslappning, stärkande av immunsystem, autoimmuna sjukdomar, inflammation, oxidativ stress, eliminering av tungmetaller, sömnlöshet, osv. 

Koppningen ger inga som helst bieffekter och kroppen visar rätt omgående ett positivt gensvar på behandlingen.


Jag lärde mig koppningsterapi under min utbildning till Pressel-Massör 1995 och har praktiserat 

koppningsterapi sedan dess - alltid med mycket goda resultat.


Hur går koppningen till?


Klienten ligger på en arbetsbänk. Ytan som skall koppas oljas in varpå kopparna appliceras och ett sug / undertryck skapas på något av följande sätt: kinesiska koppar med handpump eller europeiska glaskoppar där man med eld skapar ett undertryck (obs! ingen hetta från elden kommer erfaras). Kopparna får sitta kvar 20-40 min beroende på åkomma och hur huden reagerar, vilket kontrolleras kontinuerligt.


pris:

På min mottagning:  500 kr

Hembesök eller på annan ort:  700 kr

Behandlingen tar ca 45 min


Boka en tid:

sms:a/ring  0707 51 21 45

eller maila theliberatedvoice@gmail.com

 

. 


Hur fungerar koppning?

Påverkan på muskler och senor:

Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela muskler. Behandlingsmetoden ökar även lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven. En positiv följd av detta är att det lindrar muskelsmärta. Vidare kan vi vid olika typer av skador öka tillflödet av blod och lymfa lokalt och därmed påskynda läkning.


Påverkan på leder:

Koppning påverkar blodflödet inuti leden och sekretionen av ledvätska. Eventuella muskelspasmer runt leden kan hävas. Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism.


Påverkan på huden:

Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden, ger bättre funktionerande svett- och talgkörtlar samt befrämjar hudandningen. Den drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.


Immunsystemet:

Generellt stimulerar och stärker koppning kroppens immunförsvar och genom det stoppas eller förebyggs inflammationer och infektioner, sjukdomsförloppet  förkortas och olika besvär underlättas.


Koppning används vid:


- Akut eller subakut bronkit (infektion i luftvägarna och luftrörskatarr)

- Angina pectoris (smärtor i bröstet)

- Influensa

- Bihåleinflammation

- Lunginflammation

- Krupp

- Akut astma

- Förkylning

- Muskelspänningar och -smärta

- Senfästesinflammationer

- Ledsmärtor

- Förbättra det kroppsliga allmäntillståndetNär det handlar om andningsorganen ger koppningen en betydande förbättring så gott som omedelbart.

Men förutom andningsorganen visar koppning även

god effekt med besvär som rör matsmältning, njure, urinvägar, hjärta och blodcirkulation.


Smärtstillande

Koppning verkar även smärtstillande. Med kopparna på rätt ställe skapas avspänning i musklerna, blodkärlen vidgas och cirkulationen förbättras. Genom detta kan de ämnen som behövs för läkande transporteras snabbare till krisområdet och de ämnen som skapar smärta kan snabbare elimineras.

- Magsmärtor

- Muskelsmärtor orsakade av inflammation

- Ichias

- Huvudvärk orsakad av muskelspänningar i nacke, skuldror (inte migrän som orsakas av störd  matsmältning)


Psykosomatiska besvär

Koppning rekommenderas även vid fall av

- Sömnsvårigheter

- Tvångstankar 

- Ångest


Vad vi vid ovanstående fall har att göra med är människor som lider under en upplevelse av inre och/eller yttre press. Koppningen effekt är den totalt motsatta. Den skapar ”anti-press”, alltså sug. Det sker visserligen på ett kroppsligt plan men upplevelsen (som är helt unik för kroppen) uppstår även

på ett själsligt plan. Man kan erfara hur den som varit sömnlös under flera veckor somnar in under välgörande 30 minuter.

Den som rids av ångest och/eller tvångstankar får en stunds respit, paus. En själslig utandning.

Denna ”utandning” kan tyckas som liten och tillfälligt men för kroppen innebär det en upplevelse av ett annorlunda och friskt tillstånd.

Efter ett antal behandlingar hittar kroppen mer och mer tillbaka själv.

Ovanstående symptom har naturligtvis en psykologisk och biografisk grund och koppningen inverkar naturligtvis inte på de faktorerna.

Emellertid finns det alltid en kroppslig aspekt av ett psykiskt problem. När kroppen blir dysfunktionell och är  i obalans ”stöds” de själsligt

destruktiva tendenserna och det uppstår en "ond cirkel".

Koppningen kan bidra till brytandet av den.* * *

läs om Koppningens  historia

ta del av studier kring koppning