LEK!

Workshop i Kommunikativ Lekfullhet


Workshopen är riktad till vuxna

men även barn är välkomna att finnas med!


Konsten att kommunicera vilar på samma grund som den medfödda förmågan

till att leka - vilken vi dessvärre glömt bort!

Vi kommer återuppväcka och vitalisera Lekfullheten

- för att kunna bli mer kommunikativa med lätthet.


Lekfullheten vilar på de tre grundpelarna:
Närvaro - Samspel - Dynamik och dess underliga underbara underegenskaper.


Dessa ska vi lära känna genom lekfulla rörelse-övningar där kropp och sinne får samspela med andra.  På så sätt grundar vi erfarenheter och förståelse för kommunikation och lekfullhet  på djupetWORKSHOPEN I ETT NÖTSKAL:
Lekfulla övningar blottar polära egenskaper såsom tex förmåga att följa respektive förmåga att ta initiativ samt
dess inre aspekter som flexibilitet och tydlighet. Deras nivå blottläggs, övas och balanseras ut till att bli ett mer öppet, intelligent och balanserat sätt att förhålla sig lekfullt i vardagen.
Vad som händer är att kroppen får en mer öppen och fri ”programmering” än den du hade innan. Det får en direkt effekt i hur du kommunicerar vilket i sin tur influerar hur andra kommunicerar med dig.
Istället för att köra fast och problematisera den störda kommunikationen du hamnar i i den vardag kommer du nu att kunna luta dig tillbaka på din uppgraderade förmåga till att förhålla dig på ett friare och mer lekfullt sätt till det som behöver lösas.


- Under 40 år har jag kunnat studera och arbeta med den mänskliga kroppens rörelse. Under nästan lika lång tid har jag som lärare även fått möjligheten att leka med barn och vuxna. Workshopen bygger på de erfarenheter jag gjort och på den förståelse av vad det är som gör något till lekfullt och kommunikativt och vad det är som saknas när det inte längre är lekfullt.


Hör av dig om du vill boka Lekworkshopen för din arbetsgrupp, ditt team eller dina vänner och upplev hur all kommunikation därefter kommer att fungera så mycket lättare och med den lättheten kommer även mer glädje in i ert sammanhang. 


Kefas Berlin
0707512145

theliberatedvoice@gmail.com